call 01584 862126 

Hyfforddwyr Aml -Weithgaredd Dwyieithoginstructor

Lleoliad: Powys, Cymru

Ar hyn o bryd rydym yn edrych i gyflogi hyfforddwyr aml - weithgaredd dwyieithog sydd âr gallu i siarad Cymraeg a Saesneg yn rhugl ar gyfer ein canolfan ym Mhowys.

Croesâwn ymgeiswyr hefo neu heb brofiad, gan ein bod yn gallu darparu y hyfforddiant, yr hyder a’r gallu i gynnig cyrsiau o weithgareddau awyr-agored o’r safon uchaf i ysgolion, mudiadau ieuenctid a theuleuoedd.

Gallech ddechrau eich gyrfa gyda ni, neu parhau y profiad sydd gennych y barod. Yr hyn sydd angen wrthoch chi yw egni, brwdfydedd a’r ymrwymiad i weithio’n galed er mwyn cynnal ein safonau uchel.

Mae swydd Hyfforddwyr Aml - Weithgaredd yn wobr yn ei hun, yn enwedig wrth ysgoli plentyn i gyflenwi pethau nad oeddynt erioed wedi teimlo y gallent cyn cyfarfod â chi.

Gweithgareddau
Rydym yn cynnig ystod eang o weithgareddau cyffroes, yn cynnwys chwaraeon padl, adeiladu rafftiau, dringo, abseilio, llinynnau uchel, llinyn chwib, saethyddiaeth, ymgleddyfu, saethu drill, cyfeiriannu, cerdded yn y bryniau, llwybr dall, beicio mynydd a mwy!

Gallwn gynnig i chi:

- Rhaglen hyfforddiant a datblygiant cyflawn – nid dim ond sgiliau’r plant yr ydym yn datblygu, ond rheini’r hyfforddwyr hefyd
- Pecyn cyflog arbennig
- Cyflogaeth tan mis Tachwedd gyda’r opsiwn o ddychwelyd am dymor 2017
- Gwaith gwobrydol dros ben
- Rhagolwg da iawn o ran datblygiant gyrfaol – rydym yn datblygu hyfforddwyr da i fod yn Uwch-hyfforddwyr a Phenaethiaid Canolfan
- Sgiliau technegol
- Opsiwn 'byw-mewn' teg o ran pris gyda bwyd a llety da
- Amodau gwaith plesurus mewn amgylchedd proffesiynnol a chyfeillgar

Gwnewch gynnig NAWR i osgoi cael eich siomi!

Bydd unrhyw gynnig gwaith yn ddibynnol ar wiriad DBS uwch.

Interested?

Fancy living in a chateau in Northern France? Remember, you don't even need to speak French to work at one of our activity centres in France. We would love to hear from you. Read more about working for Manor Adventure using the menu options at the top, or click here to fill out our simple application form.

© Globebrow Limited. Registered Office Culmington Manor, Craven Arms, Shropshire SY7 9BY. Company No. 2573910 | VAT 549755589